موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم، از مرداد ماه سال1397کار خود را آغاز نمود.
برای شروع کار مجوز های لازم از اداره کل بهزیستی به شماره 2190 و نیز شماره شناسه ملی 14007441063 و تحت نظارت بهزیستی اقدام شد.
در این راه با استفاده از شیوه ی تخصصی ABA و بر پایه آموزه های پروفسور لوواس، به جذب درمانگر اقدام نمود.
بنابر مصوبه هیئت محترم مدیره، بازه سنی پذیرش مددجو از یک و نیم تا پنج سال است.
جذب درمانگر توسط این موسسه با گذراندن دوره به همراه آزمون و مصاحبه امکان پذیر است.

رویکرد درمانی ای بی ای(ABA)

شناخته شده ترین مداخله درمانی برای اتیسم در سراسر دنیا ABA است. بهترین عبارت را سالی راجرز در مورد aba استفاده می کند : ((ABA دانش یادگیری را برای درک و تغییر رفتارهای خاص به کار می گیرد  و بسیاری از رویکرد های مداخلاتی را برای کودکان پی ریزی می کند. ABA یک رویکرد درمانی جداگانه نیست و این اشتباهی هست که در همه جا این دانش و علم را یک روش درمانی می دانند)).

به طور قطع، برترین و مورد استقبال ترین رویکرد مداخلاتی اتیسم همین رویکرد  ABA است. در حال حاضر در سراسر دنیا از جمله ایران مورد استفاده قرار می گیرد. متاسفانه در کشور ما هم در کاربرد و هم در نظریه پردازی در مورد این رویکرد اقدامات کمی صورت گرفته است.

امروز تنها چند مرکز شاید به صورت استاندارد در پی کار با این رویکرد هستند.

از جمله مراکز استاندارد موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم در حال حاضر با دو مجموعه ی گلهای بهشتی و فرشتگان بهشتی فعالیت می کند.

البته می توان تاحدودی به مراکزی که از این رویکرد به صورت استاندارد استفاده نمی کنند حق داد زیرا این رویکرد هم در ایران و هم در سراسر دنیا گران ترین و پرهزینه ترین رویکرد درمانی اتیسم است.