در موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم ، با به کار گیری کارشناسان موسیقی و روانشناسی با رویکرد بازی درمانی پیوند کارآمدی بین بازی و موسیقی برقرار کردند و در هفته چند جلسه برای کودکان به صورت گروهی یا فردی بسته به طیف کودک برگزار میکند .

بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی (Play Therapy) نوعی از درمان است که عمدتا برای کودکان استفاده می شود.به این دلیل که کودکان ممکن است نتوانند احساسات خود را پردازش کنند یا مشکلاتشان را برای والدین یا بزرگسالان دیگر بیان کنند.

بازی درمانی کودکان اوتیسم گرچه به ظاهر شبیه بازی معمولی است اما می تواند بسیار اثربخش باشد.

یک درمانگر آموزش دیده می تواند از زمان بازی برای مشاهده و فهم جنبه هایی از مشکلات کودک استفاده کند. سپس می تواند به کودک در کشف احساسات و مقابله با آسیب های حل نشده اش کمک کند. از طریق بازی ، کودکان می توانند راه حل های های جدید کنار آمدن با مشکلات و جایگزین کردن رفتارهای نامناسب را بیاموزند.

بازی درمانی توسط متخصصان مختلف بهداشت روان مانند روانشناسان و روانپزشکان،رفتاردرمانگرها، کاردرمانگر ها ، فیزیوتراپیست ها و مددکاران اجتماعی انجام می شود.

موسیقی درمانی چیست؟

موسیقی‌‌درمانی‌ استفاده‌ی‌ تجویزشده و سازمان‌یافته از موسیقی‌ برای‌ رسیدن به اهداف درمانی‌، زیر نظر درمانگر آموزش دیده (موسیقی‌‌درمانگر) است.

در موسیقی‌‌درمانی‌ از روش غیرفعال شامل شنیدن موسیقی‌، و روش فعال شامل نواختن، خواندن و حرکت‌های‌ موزون و بحث و گفت‌وگو پیرامون موسیقی‌ استفاده می‌‌شود.

در روش موسیقی‌‌ درمانی‌ فعال واکنش‌های‌ مختلف عاطفی‌، ذهنی‌، حسی‌ و حرکتی‌ و تحریکی‌ به‌طور هماهنگ به کار گرفته می‌‌شود. موسیقی‌‌درمانگرانی‌ مانند گاستن موسیقی‌‌درمانی‌ را روشی‌ بسیار مؤثر در تقویت روابط بین‌فردی‌، رشد حس ارزش شخصی‌ و خودشکوفایی‌ و استفاده از پتانسیل ریتم برای‌ ایجاد نیرو و نظم می‌‌دانند.

در موسیقی‌‌درمانی‌ غیرفعال مراجع به آهنگ‌هایی‌ که توسط موسیقی‌‌درمانگر انتخاب شده گوش می‌‌دهد و با حالت و ریتم موسیقی‌ سیر می‌‌کند.

درمانگر اثر موسیقی‌ و تصورات ذهنی‌ مراجع را مرور می‌‌کند و روحیه‌ی‌ بیمار را با آهنگ‌های‌ مختلف تقویت می‌‌کند و در این نوع درمان بیمار نیز موسیقی‌ دلخواه را انتخاب و با کمک درمانگر موسیقی‌‌های‌ مورد علاقه را بررسی‌ و تغییر حالات خود را بازبینی‌ می‌‌کند.