درمانگران موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم پس از گذراندن دوره ی جامع تربیت مربی اتیسم در مرکز و کسب نمره قبولی در آزمون عملی و تئوری و همچنین قبولی در مصاحبه و پس از گذراندن دوره ی کارورزی مشغول به کار می شوند . درمانگران همگی فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و روانشناسی استثنایی هستند .

درمانگران مرکز 1

مرکزگلهای بهشتی موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم

آدرس : خیابان امیرکبیر , کوچه 19 , طبقه فوقانی مسجد امام رضا (ع)

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

 

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون
محتوای آکارئون

درمانگران مرکز 2

مرکز فرشتگان بهشتی موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم

آدرس : آزادگان , خیابان نواب صفوی , نبش کوچه دوم , ساختمان اتیسم

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

درمانگر

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

محتوای آکارئون

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی