سبد خرید 0

منابع انسانی

با توجه به انسان محور بودن موسسه ، ارزش‌های نیروی انسانی برای پیشرفت هر سازمانی خصوصاً سازمان‌های غیر دولتی ، در حوزه منابع انسانی برنامه ها و اهداف ذیل تعریف شده است :

برنامه ها و اهداف:
• طراحی و تدوین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
• طراحی و تدوین نظام جامع آموزشی کارکنان
• طراحی و اجرای نظام سنجش افکار ( رضایت سنجی) کارکنان

موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم به عنوان موسسه ای که در تعامل با سایر سازمان های دست اندر کار اتیسم کودکان است نیاز به آن دارد که به توسعه نیروی انسانی به عنوان محور پاسخ به نیاز جامعه و بیانیه ماموریت خود توجه ویژه ای به عمل آورد. بنابراین این موسسه توجه ویژه ای به بخش منابع انسانی خود دارد تا با شناخت درست از نیازها و ظرفیت های سازمان در انتخاب ،‌ مدیریت و تربیت نیروی انسانی اهداف موسسه را برآورده کند. لذا این موسسه اهمیت خاصی برای توسعه برنامه راهبردی جهت بهبود و ساختن ظرفیت سازمانی و بهبود منابع انسانی خود قائل شده است.

محورهای این برنامه راهبردی به شرح زیر می باشد:
۱.مطالعه و بررسی سیاست ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی مؤسسه.
۲.تدوین و اولویت بندی اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت مدیریت منابع انسانی در راستای اهداف کلان و استانداردهای حاکم
۳. طراحی و تدوین برنامه های عملیاتی مدیریت منابع انسانی با توجه به مقتضای نیاز و زمان در مؤسسه.
۴.اجرای برنامه های زمانبندی شده برای تحقق اهداف تعیین شده در برنامه راهبردی.

میخواهم کمک کنم
۰۲۵-۳۶۵۰۱۳۳۴

مرکز یک - گلهای بهشتی

025-36656115

مرکز دو - فرشتگان بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://qomautism.com/?p=9695