سبد خرید 0

پیام مدیرعامل

اینک که پس از حدود 6 سال از سالروز تاسیس، موسسه خیریه کودکان اتیسم
استان قم به جایگاه علمی خوبی دست یافته است، با توجه به ظرفیت های موسسه
از جمله نیروی متخصص، و بنیه علمی همچنین آمار روز افزون کودکان طیف
اتیسم الزم است که فرصت را مغتنم شمرده و از بستر آماده موسسه در راستای
پذیرش و آموزش هر چه بیشتر کودکان طیف اتیسم بهره ببریم. ما با بهره گیری
همزمان از جوانان هوشمند و صاحب دانش و نیروهای مجرب و کارآزموده با اجرای
روش های جدید علمی تالش می کنیم تا به مبدل شدن به مرکز جامع کشور تبدیل
شویم.
گروه مدیریت موسسه خیریه کودکان اتیسم استان قم بر آن است تا زمینه این
هدف را فراهم کرده و در راستای چشم انداز موسسه که همان دستیابی به آموزش و
توانبخشی استاندارد کودکان اتیسم است حرکت کند.

میخواهم کمک کنم
۰۲۵-۳۶۵۰۱۳۳۴

مرکز یک - گلهای بهشتی

025-36656115

مرکز دو - فرشتگان بهشتی

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://qomautism.com/?p=9315